Analityka i optymalizacja

W każdym przedsiębiorstwie zachodzi wiele procesów, które z czasem się komplikują i wydłużają. Ich zoptymalizowanie przynosi /nwymierne rezultaty w postaci zmniejszenia kosztów, a także poprawienia efektywności oraz jakości pracy. Aby to osiągnąć
przeprowadzamy szczegółową analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i
sprawdzonych metodologii. Wychwytujemy w ten sposób obszary wymagające optymalizacji, opracowujemy plan działań i
pomagamy go wdrożyć dla osiągnięcia maksymalnych efektów.

Skontaktuj się z nami

Naszej analizie podlegają przede wszystkim następujące obszary:

 • finanse
 • wyniki sprzedaży
 • strategia
 • otoczenie rynkowe
 • konkurencja
 • klienci
 • prognozy rynkowe
 • trendy branżowe
 • regulacje prawne

Efekty analiz wykorzystujemy w optymalizacji m.in.:

 • wyników finansowych
 • procesów biznesowych
 • struktury organizacyjnej
 • działalności R&D
 • planowania pracy

Analityka biznesowa opracowana przez nasz zespół jest punktem wyjścia do zoptymalizowania procesów zachodzących w firmie i dopasowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej, a także prognozowanych zmian. Na tej podstawie opracowujemy plan działań pod kątem krótko i długoterminowych oszczędności oraz poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Proces analizy i optymalizacji

Krok 1

Opracowanie metodologii
i wybór narzędzi analitycznych

Krok 2

Zebranie niezbędnych informacji,
dokumentów i materiałów

Krok 3

Wyciągnięcie danych na podstawie wybranej metodologii

Krok 4

Opracowanie wyników analiz oraz
wyciągnięcie wniosków

Krok 5

Prezentacja wyników analiz
i rekomendacji działań

Krok 6

Wybór obszarów do optymalizacji

Krok 7

Opracowanie planu optymalizacyjnego

Krok 8

Wdrożenie optymalizacji i kontrola zmian

Wyniki przeprowadzonych przez nas analiz oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji przedstawiamy w formie prezentacji podczas spotkań podsumowujących kolejne etapy prac. Następnie na podstawie ustaleń z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem opracowujemy plan działań optymalizacyjnych i pomagamy go wdrożyć