Diagnostyka

Rzetelnie przeprowadzona diagnoza mocnych i słabych stron firmy, a także realnych szans i zagrożeń to podstawa umożliwiająca jej dalszy rozwój. Dlatego przykładamy dużą wagę do szczegółowej analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na przedsiębiorstwo. Bierzemy pod uwagę wiele zmiennych i na tej podstawie przygotowujemy rekomendacje najbardziej efektywnych działań rozwojowych oraz sposobów ich realizacji.

Skontaktuj się z nami

Diagnoza przygotowana przez nasz zespół identyfikuje szanse

  • finansów
  • strategii
  • procesów biznesowych
  • struktury organizacyjnej
  • zasobów ludzkich
  • wykorzystywanych narzędzi
  • zarządzania
  • rozwoju

Tworząc diagnozę opieramy się nie tylko na twardych danych finansowych, operacyjnych czy strukturalnych, ale skupiamy się również na specyfice firmy oraz rynku, na którym działa. Dokładne zrozumienie zasad funkcjonowania danego biznesu jest dla nas kluczowe. Dlatego ważnym elementem każdego projektu jest ścisła współpraca z kadrą zarządzającą i kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa.

Proces przygotowania diagnozy

Krok 1

Zebranie niezbędnych informacji,
dokumentów i materiałów

Krok 2

Analiza danych

Krok 3

Pogłębione wywiady z kadrą zarządzającą i kluczowymi pracownikami

Krok 4

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Krok 5

Opracowanie wyników analiz

Krok 6

Przedstawienie wyników analiz

Krok 7

Prezentacja rekomendacji

Efektem naszych prac jest rzetelny raport o sytuacji przedsiębiorstwa, który przedstawiamy podczas podsumowującego spotkania. Oprócz wyników diagnozy zawiera on rekomendacje najbardziej efektywnych rozwiązań, a także sugestie odnośnie możliwych scenariuszy wdrożenia zmian.