Expander

Wejście na zagraniczne rynki to dla firmy nowe, znacznie szersze możliwości rozwoju, ale i bardzo duże wyzwanie. Osiąganie doskonałych wyników na rodzimym rynku nie jest gwarantem powtórzenia sukcesu za granicą. Każdy rynek rządzi się swoimi prawami, dlatego konieczne jest dokładne przygotowanie się do ekspansji. Naszym klientom zapewniamy w tym zakresie kompleksowy zakres usług, znacznie zwiększających szanse na osiągnięcie sukcesu i uniknięcie wielu kosztownych błędów.

Skontaktuj się z nami

Wspieramy ekspansję zagraniczną poprzez m.in.:

  • przygotowanie strategii
  • wybór rynków o największym potencjale biznesowym
  • analizę konkurencji, łańcucha dostaw oraz potencjalnych partnerów
  • przygotowanie szczegółowych ofert produktowych
  • wsparcie w negocjacjach handlowych

M&A fuzje przejęcia

Łączenie firm stwarza szerokie możliwości rozwojowe dla biznesu. Wszelkie fuzje i przejęcia to bardzo skomplikowane procesy, które muszą być odpowiednio przygotowane. Nasz zespół analityków i konsultantów dostarcza profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.

Pomagamy znaleźć właściwych partnerów biznesowych (Scouting).

Sell Side

Firmom poszukujących kupca doradzamy w wyborze właściwiej struktury sprzedaży, budowaniu historii firmy, a także wspieramy w negocjacjach. Naszym celem jest podkreślenie rzeczywistej wartości przedsiębiorca i zdobycie korzystnych ofert.

Buy Side

Dla firm zainteresowanych dokonaniem przejęcia jakiegoś przedsiębiorstwa przygotujemy odpowiednią strukturę zakupów dopasowując ją do ich protfolio. Zapewniamy także wsparcie w prowadzeniu negocjacji oraz w kontaktowaniu się z zewnętrznymi ekspertami.

Finansowe Due Diligence

Dla klientów posiadających listę firm, których zakupem są zainteresowani, przygotujemy dogłębne analizy finansowe umożliwiające podjęcie ostatecznej decyzji.

Finansowanie

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych pozwala znacząco przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa. Naszym klientom pomagamy pozyskać finansowanie zarówno ze środków państwowych, unijnych, jak i od prywatnych inwestorów.

Granty

Pomagamy w przygotowaniu wniosków, niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzamy przez cały proces aplikacyjny. Wspieramy także biznesową stronę realizacji projektów poprzez zapewnienie rozległej wiedzy oraz odpowiedniej kadry zarządzającej.

Inwestycje zewnętrzne

Firmom poszukującym finansowania wśród prywatnych inwestorów, w tym funduszy VC i PE, pomagamy opracować;

  • Business Plan stanowiący rzetelne źródło informacji dla potencjalnych inwestorów
  • Prognozy finansowe stanowiące podstawę do wyceny firmy,
  • Prezentacje inwestorskie mające podkreślić atrakcyjność biznesu