Strategie rozwoju

Stabilny rozwój przedsiębiorstwa jest wyznacznikiem jego kondycji. Aby go osiągnąć i utrzymać, potrzebny jest skuteczny plan działań. Dla naszych klientów przygotowujemy kompleksowe strategie rozwoju obejmujące wszystkie segmenty działalności firmy. Pomagamy również w ich wdrażaniu oraz nadzorowaniu działań nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów w wyznaczonym horyzoncie czasowym. Strategie opracowujemy na podstawie rzetelnych analiz przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Dzięki temu wypracowujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb, aktualnych możliwości i potencjału firmy. Planując działania bierzemy również pod uwagę trendy oraz prognozy rynkowe .

Skontaktuj się z nami

Proces projektowania i wdrażana strategii

Krok 1

Przeprowadzenie diagnozy
przedsiębiorstwa i jego otoczenia

Krok 2

Wspólne wypracowanie strategii
działań w ramach projektu

Krok 3

Przygotowanie rekomendacji
w oparciu o wyniki analiz

Krok 4

Zaprojektowanie planu wdrażania
strategii na wszystkich szczeblach
organizacji

Krok 5

Przedstawienie i przedyskutowanie planu
z osobami zarządzającymi
przedsiębiorstwem

Krok 6

Przedstawienie strategii pracownikom

Krok 7

Wdrożenie wybranych rozwiązań
strategicznych

Krok 8

Wsparcie w nadzorowaniu procesów po wdrożeniu

Na podstawie opracowanej przez nas strategii tworzymy mapę działań, które wdrażamy w przedsiębiorstwie we współpracy z kadrą zarządzającą i managerską. Wykorzystując nowoczesne narzędzia zarządcze wspieramy egzekwowanie poszczególnych elementów planu dbając o to, aby wyznaczone cele były osiągane w przyjętym horyzoncie czasowym.